skip to Main Content

Chính Sách Bảo Mật

Cam kết của Khởi sự

Chúng tôi, cam kết tôn trọng tuyệt đối thông tin cá nhân của Người sử dụng. Quy định bảo mật này thể hiện chính sách bảo vệ nhất quán thông tin cá nhân mà (“Website”) của Chúng tôi đang áp dụng đối với Người sử dụng.

Phạm vi thu thập thông tin Người sử dụng

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ Người dùng khi Người dùng điền vào biểu mẫu xuất hiện trên Website của chúng tôi nếu có bao gồm những thông tin về: email, số điện thoại, địa chỉ, họ tên, các thông được kê khai khác, …
Chúng tôi có thể thu thập các thông tin về thiết bị của Người sử dụng như: như tên thiết bị, hệ điều hành, kích cỡ màn hình, ngôn ngữ.
Người dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin của mìnhd khi cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật nếu có thay đổi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào trong trường hợp thông tin Người dùng cung cấp không chính xác hoặc đã không được cập nhật hoặc giả mạo.

Mục đích thu thập thông tin người sử dụng

Chúng tôi  chỉ thu thập thông tin từ Người sử dụng với mục đích

  • Cung cấp dịch vụ của khởi sự và cải thiện chất lượng dịch vụ của website.
  • Cá nhân hóa trải nghiệm của Người dùng: phân tích và đưa ra những dự đoán về nhu cầu của Người dùng và phân vùng để giới thiệu Người dùng tiếp cận những thông tin dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu đó.
  • Giới thiệu tới Người dùng các thông tin mà Chúng tôi cho rằng sẽ hữu ích, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ, sản phẩm, chương trình ưu đãi,…

Thời gian lưu trữ thông tin người dùng

Mọi thông tin được lưu trữ cho tới khi Người dùng có yêu cầu xóa thông tin cá nhân của chính mình hoặc Chúng tôi cho rằng việc lưu trữ thông tin đó là không cần thiết.

Chỉnh sửa và xóa bỏ dữ liệu cá nhân.

Người dùng có thể thay đổi hoặc xóa một phần hay toàn bộ thông tin mà mình đã nhập tại giao diện quản lý tài khoản cá nhân. Chúng tôi có thể hỗ trợ chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin nếu Người dùng yêu cầu, tuy nhiên người yêu cầu sẽ phải chứng minh mình có quyền hợp pháp đối với các thông tin đó.

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin người dùng được thu thập

Khi truy cập website và sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, Khách hàng đồng ý rằng những Người hoặc tổ chức sau đây có quyền tiếp cận với thông tin thu thập:

  • Chúng tôi và các nhân viên, bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện Hợp đồng với Khách hàng. Việc tiếp cận thông tin chỉ được thực hiện khi việc đó là cần thiết và/hoặc mang lại giá trị lợi ích cho Khách hàng.
  • Ngoài các đối tượng trên, thông tin cá nhân của Người dùng sẽ không bị chia sẻ với các doanh nghiệp hoặc tổ chức khác với bất cứ mục đích, lý do gì khi chưa được sự đồng ý của Người dùng. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu hoặc khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho Chúng tôi trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng

Chúng tôi cam kết và có các biện pháp đảm bảo tuân thủ chính sách bảo mật thông tin người dùng

Chúng tôi không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Người dùng trên website và các nền tảng mạng xã hội của khởi sự.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về bảo vệ thông tin Người dùng

Khi phát hiện có sự vi phạm liên quan đến việc thông tin cá nhân trên Website của người dùng hay khách hàng của chúng tôi bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi nêu tại Điều khoản, Chính sách này, Người dùng\khách hàng có thể gửi thông tin khiếu nại theo địa chỉ tiếp nhận sau:

  • CÔNG TY TNHH MTV KHỞI SỰ
  • Mã số doanh nghiệp: 0402135416
  • Trụ sở chính: Số 95, Bùi Trang Chước, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
  • Hotline: 0973999949

Trong phạm vi trách nhiệm của Chúng tôi, việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại được thực hiện trong thời hạn 03 – 05 ngày phụ thuộc vào tính chất phức tạp của khiếu nại, dữ liệu thông tin, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết.

Back To Top
0973999949
Liên hệ