skip to Main Content

Chữ Ký Số Viettel CA Tại Đà Nẵng

Chữ ký số CA là gì?
Chữ ký số CA là gì?

Chữ Ký Số CA Hay Còn Gọi Token Là Gì?

Chữ ký số hay còn gọi là token có nhiều định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp để hiểu một cách đơn giản đó là khi sử dụng chữ ký số thì chữ ký số là một thiết bị đã được mã hóa tất cả dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp, dùng để thay thế cho chữ ký thông thường trên các loại văn bản và tài liệu số thực hiện trong giao dịch điện tử hay qua mạng internet.

Còn căn cứ khoản 6 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số thì: “Chữ ký số” là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

 •  Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;
 • Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.
Dịch vụ chữ ký số - Khởi Sự

Doanh Nghiệp Có Bắt Buộc Sử Dụng Chữ Ký Số?

Theo Khoản 3 Điều 26 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử”.

Như vậy, nếu chiếu theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp không bắt buộc phải sử dụng chữ ký số và hoàn toàn có quyền lựa chọn việc sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký số trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Tuy Nhiên

Trong thực tế, doanh nghiệp vẫn phải sử dụng chữ ký số như một điều kiện bắt buộc trong các trường hợp sau:

 • Khi sử dụng hoá đơn điện tử
 • Khi kê khai và nộp thuế
 • Kê khai bảo hiểm xã hội

Khởi sự sẽ đi sâu chi tiết lần lượt các nội dung trên ngay sau đây.

Doanh nghiệp có bắt buộc có chữ ký số?
Doanh nghiệp có bắt buộc có chữ ký số?

Các Trường Hợp Bắt Buộc Phải Dùng Chữ Ký Số Token

Cần chữ ký số khi dùng hoá đơn điện tử
Cần chữ ký số khi dùng hoá đơn điện tử

1, Khi sử dụng hóa đơn điện tử

Từ ngày 01/07/2022, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khi mua – bán hàng hóa và dịch vụ. Điều này cũng đã được quy định tại Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CPThông tư 78/2021/TT-BTC.

Tại Điểm e Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC về Hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành:

Một hóa đơn điện tử cần phải có “Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán”.

Như vậy, hóa đơn điện tử phải được ký bởi chữ ký số theo quy định thì mới có đủ tính pháp lý và được công nhận là hợp pháp trước pháp luật. Do đó, doanh nghiệp của bạn bắt buộc phải sử dụng chữ ký số để đảm bảo tính xác thực và tính pháp lý của hóa đơn điện tử được ký kết giữa các bên giao dịch.

Dịch vụ chữ ký số - Khởi Sự

2, Khi kê khai và nộp thuế

Bắt đầu từ năm 2015, các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam gần như bắt buộc phải tiến hành giao dịch với cơ quan quản lý thuế bằng giao dịch điện tử. Điều này đã được thể hiện rõ trong Công văn số 16132/BTC-TCT về việc Đẩy mạnh triển khai chương trình Nộp thuế điện tử.

Bên cạnh đó, tại khoản 12, Điều 5, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP cũng quy định: “Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh sử dụng các dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp (đăng ký thuế, khai, nộp thuế, tra cứu và gửi thông tin về thuế), trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chính”.

Đối với việc kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp, tại  khoản 10 Điều 17 Luật quản lý thuế 2019 số 38/2019/QH14 quy định: “Người nộp thuế thực hiện hoạt động kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật”.

Do đó, cùng với việc chuyển đổi từ nộp thuế trực tiếp bằng tiền mặt sang nộp thuế bằng phương tiện điện tử, doanh nghiệp hiện nay cũng bắt buộc phải sử dụng chữ ký số thay cho chữ ký thông thường khi thực hiện giao dịch với các cơ quan quản lý thuế.

Chữ ký số trong giao dịch với cơ quan thuế
Chữ ký số trong giao dịch với cơ quan thuế
Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp năm 2023 tại Đà Nẵng
Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp năm 2023 tại Đà Nẵng

3, Kê khai bảo hiểm xã hội

Trong lĩnh vực BHXH, tại Điều 4 Quyết định 838/QĐ-BHXH đã quy định:

“1. Tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH phải có chứng thư số có hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định của pháp luật. Trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do BHXH Việt Nam cấp.

2. Việc sử dụng chữ ký số và mã xác thực giao dịch điện tử quy định tại văn bản này gọi chung là ký điện tử”.

Từ quy định trên, có thể thấy hiện nay cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp đã bắt buộc phải sử dụng chữ ký số khi kê khai BHXH trực tuyến.

Chữ ký số là 1 yếu tố bắt buộc cần có khi người dùng kê khai BHXH điện tử

Một Số Lý Do Khác Khiến Doanh Nghiệp Nên Lựa Chọn Sử Dụng Chữ Ký Số

Phù hơp với xu thế của thời đại công nghệ 4.0 và đảm bảo an toàn trong giao dịch điện tử

Ngày nay, có thể nói mọi lĩnh vực, ngành nghề trên thị trường đều đang biến đổi theo xu hướng áp dụng những tiến bộ công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động. Trong đó, biểu hiện rõ và nổi bật nhất là sử dụng giao dịch điện tử trong hầu hết các hoạt động của doanh nghiệp. Lúc này, vai trò của chữ ký số là rất quan trọng khi đã trở thành một điều kiện bắt buộc để đảm bảo tính xác thực của các bên giao kết khi tiến hành các giao dịch điện tử.
Vì vậy, để bắt kịp xu thế chung đó của thời đại, doanh nghiệp của bạn nên sử dụng chữ ký số trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình ngay từ bây giờ. Tránh tình trạng bị hạn chế trong quan hệ giao dịch với khách hàng, đối tác do sự tụt hậu về công nghệ hoặc không giành được ưu thế khi cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường.
Bên cạnh đó, với đặc trưng nổi bật là sở hữu tính bảo mật cao, việc sử dụng chữ ký số giúp doanh nghiệp có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các giao dịch điện tử. Nhờ đó tránh được những rủi ro không đáng có như thiếu sót tài liệu hay bị tiết lộ thông tin quan trọng ra bên ngoài.

Đơn giản hóa mọi hoạt động kinh doanh

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, mọi hoạt động cần thiết trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đều có thể sử dụng chữ ký số, ví dụ:

 • Ký kết hợp đồng với khách hàng/đối tác trong giao dịch kinh doanh.
 • Làm việc với cơ quan nhà nước như thuế/hải quan/BHXH: kê khai, thực hiện nghĩa vụ…
 • Đăng ký kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, mở rộng chi nhánh, đại lý, thay đổi thông tin Doanh nghiệp…

Khi sử dụng chữ ký số, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn sẽ được thực hiện một cách đơn giản và tiện lợi hơn rất nhiều. Từ đó tiết kiệm được tối đa thời gian và chi phí trong quá trình vận hành của doanh nghiệp.

Chữ ký số có thể được sự dụng trong mọi hoạt động kinh doanh cần thiết trên thị trường của doanh nghiệp.

Tại sao nên sử dụng chữ ký số Viettel CA
Tại sao nên sử dụng chữ ký số Viettel CA

Taị sao nên sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel-CA

ViettelThương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đang là đơn vị có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam. Do đó, uy tínchất lượng các sản phẩm trên thị trường của Viettel là không thể phủ nhận.

Chữ ký số Viettel-CA sở hữu các đặc tính vượt trội mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đó là tính toàn vẹn, tính xác thực, tính chống chối bỏ và tính bảo mật.

Thủ tục đăng ký chữ ký số đơn giản. Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký từ khách hàng, nhân viên Viettel sẽ tiến hành kiểm tra thông tin, xác nhận hồ sơ. Thủ tục đăng ký và nhận chữ ký số cực kỳ nhanh chóng.

Hỗ trợ miễn phí trước và sau bán 24/24, với đội ngũ tư vấn viên được đào tạo bài bản, có nghiệp vụ về chữ ký số, luôn luôn lắng nghe và tận tình giải đáp các vướng mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Những vấn đề cần lưu ý khi mua chữ ký số
Những vấn đề cần lưu ý khi mua chữ ký số

Những Lưu ý Cho Doanh Nghiệp Khi Chọn Mua Chữ Ký Số CA Trên Thị Trường

Hiện nay ngoài chữ ký số Viettel – CA. Trên thị trường có hơn 15 tổ chức được Bộ thông tin và Truyền thông cho phép cung cấp dịch vụ chữ ký số như: VNPT, FPT, BKAV, CK, VINA, NEWTEL, NACENCOMM, SAFE-CA…

Với việc phải chịu sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như quy định pháp luật đối với điều kiện hoạt động của các đơn vị nêu trên. Có thể nói, Chữ ký số của nhà cung cấp nào cũng đều tốt và đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, tính năng sử dụng như nhau.

Với nhiêu năm là đơn vị cung cấp chữ ký số và sự dụng chữ ký số trong hoạt động hỗ trợ kê khai thuế cho khách hàng trên địa bàn Đà Nẵng. Theo kinh nghiệm của Khởi sự, Có 2 yếu tố bạn cần cân nhắc khi lựa chọn đại lý chữ ký số:

1, Về giá của chữ ký số:

Trên thị trường hiện nay có nhiều đại lý cạnh tranh không lành mạnh, họ thường dùng phương thức bán cho doanh nghiệp gói dịch vụ chữ ký số thấp hơn các nhà cung cấp khác với nhiều ưu đãi như tặng kèm số hóa đơn, phần mềm bảo hiểm xã hội để thu hút khách hàng ban đầu. Tuy nhiên sau đó, doanh nghiệp phải chi trả thêm các chi phí khác để sử dụng như: Chi phí khởi tạo, cài đặt…

Vì thế trước khi tìm hiểu giá bán bạn cần đặc biệt lưu ý:

+ Giá bán đã bao gồm VAT hay chưa?
+ Bạn có phải trả thêm chi phí cài đặt, hướng dẫn sử dụng không?
+ Giá cuối cùng bạn phải thanh toán là bao nhiêu?
+ Giá thanh toán có kèm theo khuyến mãi nào không?
+ Giá gia hạn chữ ký số sau khi sử dụng cao hay thấp?

2, Về dịch vụ hỗ trợ sau bán:

Trong quá trình hoạt động,. Đặc biệt vào dịp cao điểm cuối mỗi quý, cuối năm, quá trình thực hiện kê khai thuế, nộp thuế, BHXH, hải quan điện tử…thường hay xảy ra sự cố. Khi đó đơn vị cung cấp chữ ký số cho bạn có nghiệp vụ đủ tốt và sự nhiệt tình để giúp bạn giải quyết vấn đề không hay đem con bỏ chợ?

Dịch vụ chữ ký số - Khởi Sự

Dịch Vụ Cung Cấp Chữ Ký Số Viettel CA Tại Đà Nẵng của Khởi Sự

1, Tại sao lại chọn Dịch vụ  chữ ký số của Khởi Sự

 • Khởi sự là đối tác cung cấp chữ ký số Viettel CA tại thị trường Đà Nẵng.
 • Là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp, cung cấp, cài đặt và sử dụng chữ ký số trong hoạt động kê khai thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội… cho Doanh Nghiệp. Chúng tôi hiểu được đâu là sản phẩm mang đến giá trị tốt nhất cho khách hàng.
 • Khởi sư có đội ngũ chuyên viên hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng 24/7.

2, Chính sách Giá chữ ký số của Khởi Sự

 • Giảm 10% trên giá niêm yết đối với khách hàng sử dụng mới
 • Giảm 20% trên giá niêm yết đối với Khách hàng sử dụng mới từ 2 dịch vụ trở lên tại Khởi sự bao gồm dịch vụ thành lập doanh nghiệp,  chữ ký số, thiết kế website….

3, Thông tin Liên Hệ

 • Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Khởi Sự
 • Địa chỉ: Số 95, Bùi Trang Chước, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
 • Văn phòng: Số 72, Hàm Nghi, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
 • Websitehttps://khoisu.com.vn/
 • Điện thoại: 0973.999.949 – 0901990788
Dịch vụ chữ ký số Viettel Ca tại Đà Nẵng
Back To Top
0973999949
Liên hệ