Skip to content

1. Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư

Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư này (sau đây gọi là “Chính sách”) áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập bởi Công ty TNHH MTV Khởi Sự (sau đây gọi là “Công ty) và nhằm mục đích thông báo cho bạn về các quyền của bạn đối với thông tin cá nhân được xử lý hoặc thu thập bởi chúng tôi cho mục đích xử lý dữ liệu.

2. Thông tin được thu thập và Sử dụng thông tin

Khi bạn để lại thông tin liên hệ như Email, Số điện thoại thông qua biểu mẫu trên website của chúng tôi. Dữ liệu trên chỉ được sử dụng cho mục đích gửi các bài viết mới nhất hoặc chuyên viên của chúng tôi có thông tin liên hệ để trao đổi các vấn đề bạn đang thắc mắc, dịch vụ bạn yêu cầu. Bạn vui lòng đồng ý với các chính sách bảo mật và quyền riếng tư của chúng tôi khi để lại các thông tin trên website.

3. Quy định của pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo quy định của pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ các thông tin là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại vật chất hoặc tổn thất tài chính hoặc liên quan đến việc điều tra nghi ngờ hoặc hành vi gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp.

4. Thay đổi trong Chính sách

Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư này có thể thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa đổi theo thời gian để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn thông tin bí mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên Trang website chính thức của mình để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư của chúng tôi và nêu rõ ở đầu chính sách khi có bản cập nhật cuối cùng. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư hiện hành của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng website và để lại thông tin của bạn sau khi nhận được thông báo này đồng nghĩa với việc chấp thuận và chấp nhận các thay đổi.

5. Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi luôn đặt khách hàng làm trọng tâm và luôn ý thức và có trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin của khách hàng. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

  • Công ty TNHH Một Thành Viên Khởi Sự
  • Mst: 0402135146
  • Email: contact@khoisu.com.vn
  • Điện thoại: 0973.999.949
  • Trụ sở chính: Số 95 Bùi Trang Chước, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
Back To Top