Skip to content

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói

Dịch Vụ Giải Thể Doanh Nghiệp Trọn Gói

Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Quá trình này liên quan đến việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và chính thức chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp trên phương diện pháp lý.

Hiện tại khởi sự cung cấp dịch vụ giải thể trọn gói chỉ từ 1.500.000 đồng, Bao gồm:

 • Soạn hồ sơ giải thể
 • Làm việc trực tiếp với cơ quan đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm xã hội
 • Theo dõi và nhận kết quả

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là một quy trình gồm nhiều bước cần đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Dưới đây là một số nội dung quan trọng bạn cần lưu ý.

>>Giải thể Công ty cổ phần 2024

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

1, Quyết định giải thể và biên bản họp

 • Quyết định cần nêu rõ lý do giải thể, thời gian và cách thức giải thể.
 • Ghi nhận nội dung cuộc họp, bao gồm các ý kiến, quyết định và số phiếu đồng ý.

2, Thông báo giải thể

 • Thông báo cần nêu rõ tên, địa chỉ doanh nghiệp, lý do giải thể, thời gian thực hiện, và các thông tin liên quan đến thanh lý tài sản.

3, Báo cáo thanh lý tài sản

 • Ghi rõ các tài sản đã được thanh lý, giá trị và kết quả thanh lý.

4, Danh sách các chủ nợ

 • Bao gồm thông tin về các chủ nợ, số nợ đã thanh toán và xác nhận của các chủ nợ về việc đã nhận được thanh toán.

5, Xác nhận của cơ quan thuế

 • Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Quyết định giải thể doanh nghiệp

Trường hợp tự nguyện Giải thể

 • Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (với công ty TNHH) thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này cần phải được lập thành văn bản và có sự đồng ý của các thành viên/cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Trường hợp Giải thể bắt buộc

 • Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tòa án ra quyết định giải thể.

Bước 2: Thông báo giải thể

 • Doanh nghiệp phải thông báo công khai quyết định giải thể đến các bên liên quan (nhân viên, khách hàng, đối tác, v.v.) và đăng tải quyết định này lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc báo chí.
 • Gửi thông báo và quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

 • Doanh nghiệp tiến hành kiểm kê và thanh lý tài sản, bán tài sản để thu hồi vốn.
 • Doanh nghiệp sử dụng số tiền thu được từ thanh lý tài sản để thanh toán các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế, nợ lương nhân viên và các khoản nợ khác.

Bước 4: Quyết toán thuế và hoàn tất nghĩa vụ thuế

 • Doanh nghiệp phải hoàn tất các báo cáo thuế và thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế.
 • Nhận xác nhận của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp không còn nợ thuế hoặc các khoản nợ liên quan.

Bước 5: Nộp hồ sơ giải thể lên Phòng Đăng ký kinh doanh

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng

Bước 6: Xóa tên doanh nghiệp khỏi sổ đăng ký kinh doanh

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ sẽ ra quyết định xóa tên doanh nghiệp khỏi sổ đăng ký kinh doanh.
 • Thông báo kết quả giải thể doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Phí giải thể doanh nghiệp

Phí giải thể doanh nghiệp
Phí giải thể doanh nghiệp

Phí giải thể doanh nghiệp có thể bao gồm nhiều khoản khác nhau, tùy thuộc vào quy mô, tình trạng tài chính và loại hình doanh nghiệp. Dưới đây là một số khoản phí phổ biến mà doanh nghiệp có thể phải chi trả trong quá trình giải thể:

1, Phí dịch vụ pháp lý và tư vấn

 • Doanh nghiệp thường cần thuê luật sư để tư vấn và hỗ trợ trong quá trình giải thể. Phí này có thể dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, tùy thuộc vào độ phức tạp của vụ việc và uy tín của luật sư hoặc công ty luật.
 • Trong một số trường hợp. Doanh nghiệp cũng cần dịch vụ của các kế toán viên hoặc công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hoàn tất các thủ tục thuế. Phí kiểm toán có thể từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

2, Phí thanh lý tài sản

 • Nếu tài sản của doanh nghiệp được bán đấu giá, sẽ có phí tổ chức đấu giá và phí dịch vụ cho công ty đấu giá.
 • Các chi phí liên quan đến vận chuyển và lưu trữ tài sản trước khi bán thanh lý.

3, Phí nộp hồ sơ và thủ tục hành chính

 • Phí nộp hồ sơ giải thể tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Phí công bố thông tin giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đối với 2 loại Phí này thường không quá cao, khoảng vài trăm nghìn đồng.

4, Phí hoàn thành nghĩa vụ thuế, Bảo hiểm xã hội

 • Doanh nghiệp cần thanh toán toàn bộ các khoản thuế và phí còn nợ trước khi giải thể, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, bảo hiểm xã hội cho người lao động, v.v.

5, Các khoản phí khác

 • Phí thanh toán các khoản nợ bao gồm các khoản nợ đối với các nhà cung cấp, nhân viên, ngân hàng và các đối tác khác.
 • Một số các loại phí khác mà doanh nghiệp cần sử dụng trong quá trình giải thể, chẳng hạn như phí hủy hợp đồng thuê văn phòng, dịch vụ vận chuyển, phí lưu trữ tài liệu, v.v.

Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng
Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Hiện nay để giảm bớt thủ tục hành chính, việc nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng được khuyến khích để tiết kiệm thời gian cũng như đơn giản hóa quy trình. Dưới đây là các bước nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ giải thể (Nêu ở trên)

Bước 2: Đăng ký tài khoản và truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 • Truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn.
 • Đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản.

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tuyến

 • Chọn dịch vụ “Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp”.
 • Tải lên các tài liệu đã chuẩn bị ở định dạng PDF.
 • Sau khi hoàn thành các bước trên, nộp hồ sơ và chờ xác nhận từ hệ thống.

Bước 4: Theo dõi tình trạng hồ sơ

 • Sau khi nộp hồ sơ, bạn sẽ nhận được email thông báo về việc đã nộp hồ sơ thành công và đang trong quá trình xử lý.
 • Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ trực tiếp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Xử lý các yêu cầu bổ sung (nếu có)

 • Nếu hồ sơ cần bổ sung hoặc sửa đổi, bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Cập nhật hồ sơ theo yêu cầu và nộp lại.

Bước 6: Nhận kết quả

 • Sau khi hồ sơ được xét duyệt và chấp thuận, bạn sẽ nhận được thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể thành công và được xóa tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh.

Quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp là một văn bản quan trọng trong quá trình giải thể doanh nghiệp, thể hiện ý chí của chủ sở hữu hoặc hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dưới đây là các nội dung chi tiết cần có trong quyết định giải thể doanh nghiệp:

Thông tin về doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp, Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của doanh nghiệp, Các văn bản pháp luật khác liên quan.

Lý do giải thể: Nêu rõ lý do cụ thể dẫn đến quyết định giải thể doanh nghiệp, chẳng hạn như: không còn khả năng hoạt động kinh doanh, không đạt được mục tiêu kinh doanh, thay đổi chiến lược kinh doanh của chủ sở hữu, hoặc các lý do khác theo quy định pháp luật.

Quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên: Ghi rõ ngày, tháng, năm và địa điểm họp, Số lượng thành viên/cổ đông tham dự và tỷ lệ tham dự so với tổng số thành viên/cổ đông, Kết quả biểu quyết thông qua quyết định giải thể (số phiếu tán thành, không tán thành và phiếu trắng).

Nội dung quyết định: Quyết định giải thể doanh nghiệp kể từ ngày cụ thể, Thành lập Ban thanh lý tài sản (nếu có) hoặc chỉ định người chịu trách nhiệm thanh lý tài sản, Quy định thời gian và phương thức thanh lý tài sản, Quy định về việc hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và pháp lý của doanh nghiệp, Quy định về việc thông báo giải thể đến các bên liên quan (cơ quan thuế, khách hàng, đối tác, nhân viên, v.v.), Quy định về việc nộp hồ sơ giải thể tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Phân công nhiệm vụ: Chỉ định người đại diện theo pháp luật hoặc người có thẩm quyền chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục giải thể, Quy định về trách nhiệm của các thành viên/cổ đông trong quá trình giải thể.

Hiệu lực của quyết định: Quy định thời điểm quyết định giải thể có hiệu lực, Các quy định khác về hiệu lực của quyết định (nếu có).

Chữ ký và xác nhận: Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH), Con dấu của doanh nghiệp.

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

>>Tải mẫu quyết định giải thể chủ sở hữu (Tại đây)

>>Tải mẫu quyết định giải thể hội đồng thành viên (Tại đây)

>>Tải mẫu quyết định giải thể đại hội đồng cổ đông (Tại đây)

Chia Sẻ Bài Viết

Không có bình luận

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Doanh nghiệp tư nhân năm 2024
Giải thể Công ty cổ phần 2024
Back To Top