Skip to content

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu là 2 khái niệm rất quen thuộc. Tuy nhiên có rất nhiều người trong đó có cả những chủ doanh nghiệp chưa hiểu rõ về nó. Bài viết sau đây khởi sự sẽ làm rõ thêm về 2 loại vốn này.

Sự Khác Biệt Giữa Vốn Điều Lệ và Vốn Chủ Sở Hữu

Khái niệm:

 • Vốn điều lệ là số vốn mà các thành viên hoặc cổ đông đã góp hoặc cam kết góp ngay khi thành lập công ty. Vốn điều lệ phải được đăng ký và ghi trong điều lệ công ty.
 • Vốn chủ sở hữu là tổng số vốn do các cổ đông hoặc thành viên đóng góp và lợi nhuận tích lũy của công ty qua các năm hoạt động.

Tính chất pháp lý:

 • Vốn điều lệ được thể hiện trên Giấy phép Đăng ký thành lập doanh nghiệp và được ghi trong Điều lệ công ty. Đây là cơ sở pháp lý để công ty hoạt động và xác định trách nhiệm tài chính của các thành viên/cổ đông trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Vốn chủ sở hữu được phản ánh trên báo cáo tài chính của công ty.

Vốn điều lệ và vốn pháp định

Có một khái niệm nữa mà mọi người thường nhầm lẫn với Vốn điều lệ đó là Vốn pháp định.

 • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu mà pháp luật yêu cầu để thành lập và hoạt động một loại hình doanh nghiệp nhất định.
 • Mức vốn pháp định được quy định bởi các cơ quan quản lý nhà nước và khác nhau tùy theo loại hình kinh doanh và ngành nghề.
 • Công ty phải đảm bảo mức vốn pháp định trước khi đăng ký thành lập và trong suốt quá trình hoạt động.

Tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ là một biện pháp quan trọng để nâng cao năng lực tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng vốn cần tuân thủ đúng các quy định pháp luật và đảm bảo tính minh bạch, công bằng.

Quy trình tăng vốn điều lệ
Quy trình tăng vốn điều lệ

Các Phương Thức Tăng Vốn Điều Lệ

 • Các thành viên hoặc cổ đông hiện tại góp thêm tiền vào vốn điều lệ.
 • Phát hành thêm cổ phần và bán cho các nhà đầu tư mới.
 • Các khoản vay từ cổ đông hoặc bên thứ ba có thể được chuyển đổi thành vốn điều lệ.
 • Sử dụng lợi nhuận giữ lại của công ty để tăng vốn điều lệ.

Quy Trình Tăng Vốn Điều Lệ

Bước 1: Họp và thông qua quyết định tăng vốn

 • Tổ chức họp hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH) hoặc đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) để thông qua quyết định tăng vốn.
 • Biên bản họp và quyết định tăng vốn phải được lập và lưu giữ.

Bước 2: Sửa đổi điều lệ công ty

 • Điều chỉnh điều lệ công ty để phản ánh việc tăng vốn điều lệ mới.
 • Cập nhật các thay đổi liên quan đến cơ cấu cổ đông nếu có.

Bước 3: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan quản lý

 • Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.
 • Hồ sơ bao gồm: Thông báo thay đổi vốn điều lệ, biên bản họp, quyết định của hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ sửa đổi (nếu có).

Bước 4: Cập nhật thông tin trên các tài liệu liên quan

 • Sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận, công ty cần cập nhật thông tin vốn điều lệ mới trên các tài liệu, hợp đồng và thông báo cho các đối tác liên quan.

Thời hạn góp vốn điều lệ

Thời hạn góp vốn điều lệ
Thời hạn góp vốn điều lệ

Theo quy định tại Điều 47 và Điều 75 của Luật Doanh nghiệp 2020, thời hạn góp vốn điều lệ là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Một số hậu quả của việc nếu Doanh nghiệp không góp đủ vốn điều lệ theo quy định:

 • Thành viên hoặc cổ đông không góp đủ vốn sẽ không được công nhận là thành viên hoặc cổ đông chính thức của công ty. Do đó sẽ mất quyền biểu quyết, quyền chia lợi nhuận và các quyền lợi khác tương ứng với phần vốn đã cam kết góp.
 • Các thành viên hoặc cổ đông này phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có) phát sinh từ việc không góp đủ vốn điều lệ.
 • Công ty phải điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với phần vốn chưa được góp đủ và phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty có thể bị xử phạt hành chính do không thực hiện đúng cam kết góp vốn và không điều chỉnh vốn điều lệ kịp thời.

>>Tải luật doanh nghiệp năm 2020

Vốn điều lệ bao nhiêu là hợp lý

Nếu công ty hoạt động trong những ngành nghề, lĩnh vực không yêu cầu vốn pháp định thì bạn có quyền đăng ký mức vốn điều lệ tùy thích. Luật doanh nghiệp hiện nay cũng không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, vốn điều lệ cũng chính là sự cam kết trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên với đối tác, khách hàng.

Vốn điều lệ và thuế môn bài

Vốn điều lệ và thuế môn bài
Vốn điều lệ và thuế môn bài

Vốn điều lệ đăng ký sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số thuế môn bài mà doanh nghiệp phải nộp hàng năm, cụ thể:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, mức thu thuế môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

STTCăn cứMức thu
1Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng03 triệu đồng/năm
2Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống02 triệu đồng/năm
3Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác01 triệu đồng/năm
Vốn điều lệ và thuế môn bài

>>Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng 2024

>>Tham khảo thêm tại luatvietnam.vn

Chia Sẻ Bài Viết

Không có bình luận

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty trọn gói
Thủ tục thành lập công ty TNHH mới nhất năm 2024
Back To Top