Skip to content

Thay đổi tên công ty năm 2024

Thay đổi Tên Công Ty Cần Làm Gì?

Thay đổi tên công ty là một trong những thay đổi hay gặp của doanh nghiệp sau khi thành lập. Do định hướng phát triển hay thay đổi loại hình hoạt động là 2 lý do tương đối phổ biến cho việc thay đổi tên của doanh nghiệp.

>>Biển tên công ty và một số lưu ý khi đặt tên công ty

Thủ tục thay đổi tên công ty bao gồm các bước cơ bản sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ:
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1).
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên; quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi tên công ty.
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi tên công ty.
  • Điều lệ công ty đã sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 2. Nộp hồ sơ:
  • Hồ sơ thay đổi tên công ty được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.
  • Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc qua mạng qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 3. Xử lý hồ sơ:
  • Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và xử lý hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
  • Nếu hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với tên công ty đã được thay đổi.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ, công ty sẽ nhận được thông báo yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ.
 4. Công bố thông tin thay đổi:
  • Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, công ty phải công bố thông tin thay đổi tên công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày.
 5. Cập nhật thông tin tại các cơ quan liên quan:
  • Thông báo với cơ quan thuế về việc thay đổi tên công ty.
  • Cập nhật thông tin tên mới của công ty trên con dấu, biển hiệu, hóa đơn, hợp đồng, và các tài liệu khác liên quan.

>>Hướng dẫn đăng ký thủ tục doanh nghiệp

Chia Sẻ Bài Viết

Không có bình luận

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giải thể Công ty cổ phần 2024
Điều kiện thành lập công ty
Back To Top