Skip to content

Điều kiện thành lập công ty

Điêu Kiện Thành Lập Công Ty

Nếu bạn đang có ý định thành lập công ty và đang thắc mắc về Điều kiện thành lập thì đây là Bài viết dành cho bạn. Cụ thể, việc thành lập công ty sẽ cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể như sau:

>>Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng 2024

Chọn loại hình doanh nghiệp

Hiện tại, theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2020. Có 5 loại hình doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty hợp danh
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
 • Công ty cổ phần (CTCP)

>>So sánh các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Chọn Tên Công ty

 • Tên công ty phải là duy nhất và không trùng với các công ty đã đăng ký.
 • Tên công ty phải tuân thủ các quy định về đặt tên của Luật Doanh nghiệp.

>>Biển tên công ty và một số lưu ý khi đặt tên công ty

Chọn Trụ sở chính

 • Công ty phải có địa chỉ trụ sở chính rõ ràng, thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp.

Điều 42. Trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Điều 42 – Luật doanh nghiệp năm 2020

Chọn ngành nghề kinh doanh

Chọn ngành nghề kinh doanh
 • Ngành nghề kinh doanh của công ty phải nằm trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân.

>>Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ) Bảng chuyển đổi Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam VSIC 2018 – VSIC 2007)

Chọn Mức vốn điều lệ

 • Xác định số vốn điều lệ của công ty, số vốn này sẽ được ghi trong giấy đăng ký kinh doanh.
 • Một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định tối thiểu.

>>Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu là gì?

>>Danh mục 104 ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, ký quỹ

Chọn Người Đại diện pháp luật

Chọn Người Đại diện pháp luật
Chọn Người Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của công ty là người có thẩm quyền thực hiện các giao dịch, ký kết các hợp đồng, và chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trước pháp luật. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật.

Điều kiện của người đại diện theo pháp luật bao gồm:

1, Năng lực hành vi dân sự

Người đại diện phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nghĩa là từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

2, Không thuộc đối tượng bị cấm

Người đại diện không được thuộc các đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Các đối tượng này bao gồm:

 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích.
 • Người đang bị cấm hành nghề hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, công việc liên quan đến quản lý, điều hành doanh nghiệp.
 • Người đang bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

3, Không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cán bộ, công chức, viên chức không được phép đảm nhiệm chức vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, trừ các trường hợp đặc biệt được pháp luật cho phép.

4, Có đủ trình độ và kinh nghiệm

Một số ngành nghề đặc thù yêu cầu người đại diện theo pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề, trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nhất định.

Ngoài ra, Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của công ty, kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện.

Chia Sẻ Bài Viết

Không có bình luận

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thay đổi tên công ty năm 2024
9 lý do bạn nên thành lập công ty năm 2024
Back To Top